top of page

MULTI LEVEL SOCIAL COMMERCE

Picture1.jpg

พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีมูลค่าสูงที่สุดต่อ ธุรกิจ คือ การชวน และการชวนที่ดีควรจะมีรายได้

MULTI LEVEL SOCIAL COMMERCE

คือ โมเดลธุรกิจที่ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีAi อำนวยความสะดวก 

ในการดำเนินธุรกิจเครือข่าย ได้อย่างไม่สะดุด ด้วยสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์

ผ่านเครื่องมือออนไลน์ในชีวิตประจำวันผ่านแผนการจ่ายแบบ  

Picture1.png
Picture2.png
Picture3.png
Picture4.png
Picture5.png

ระบบช่วยขาย

ตอบสนองการจ่ายหลากหลายช่องทางผ่าน 20 สกุลเงิน

ระบบแพคของ

พร้อมขนส่ง 

อำนวยความสะดวก

รองรับทุกบริษัทขนส่งชื่อดัง

ระบบขยายธุรกิจ

ผ่านลิงค์สมัครส่งง่ายเพียงปลายนิ้ว

ระบบ Ai เลขาส่วนตัว

เรียกใช้เมื่ออยากได้ข้อมูลที่ต้องการ พร้อมขยายธุรกิจต่างประเทศ  5 ภาษา

ระบบวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ 

ด้วยBUSINESS Ai CENTER

คำนวนทิศทางการเติบโตอย่างแม่นยำ

bottom of page